Tuesday, March 24, 2009

The last Queen - Vocaloid

Watashi o
Tsu-re da-shi-te
Sono tobira o

Sekai no ha-te o
Namo na-ki utao
o-wara-nai yume o
anata ni todo-keru
hai no ojo

haji-me no shun-kan
den-shi no umi kara
tsume-tai sno te de
watashi o o-koshi te

koto-ba wa shi-ra-nai
omo-i mo shi-ra-nai
kirei-na doresu ja
man-zoku deki nai

eien no toki no naka de
ima doa o hira-ita

aza-yaka ni mo-e
ko-gashi matata-ku
watashi-no subete o mise-te age-masho

Sekai no ha-te o
na mo naki uta o
o-wara-nai yume o
anata ni todo-keru hai no ojoHitomi o to-ji-re-ba
mirai wa jagaya-ki
rin to shita sugata ni
hiso-ka na renjo

Hai-toku no sora wa o-chie
itsuka hikari ga sa-su

Hana-yaka ni mo-e
yu-ragi ha-bataku
watashi wa do-n-na iro ni so-maru desho
sube-ta wa megu-ri
hibi-ki au oto

naga-re da-su uta o
anata ni sasa-geru hai no ojo

aza-yaka ni mo-e
ko-gashi matata-ku
watashi-no subete o mise-te age-masho

Sekai no ha-te o
na mo naki uta o
o-wara-nai yume no naka e

Hana-yaka ni mo-e
yu-ragi ha-bataku
watashi wa do-n-na iro ni so-maru desho
sube-ta wa megu-ri
hibi-ki au oto

naga-re da-su uta o
anata ni sasa-geru hai no ojo

1 comment:

Anonymous said...

While I surf blog , i found a all new trick in http://pic-memory.blogspot.com/

Vistor can comment and EMBED VIDEO YOUTUBE , IMAGE. Showed Immediately!
EX : View Source.
http://pic-memory.blogspot.com/2009/02/photos-women-latin-asian-pictu...
(add photos and videos to Blogspot comments).
Written it very smart!
I wonder how they do it ? Anyone know about this , please tell me :D
(sr for my bad english ^_^)

email: ya76oo@ya76oo.com
thanks.